ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน เข้าสู่ พาวิลเลี่ยน เฮลท์ ความสุขของคุณคือความสุขของเรา

พาวิลเลี่ยน เฮลท์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า การให้คำปรึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ แผนองค์กร การจัดการด้านการตลาด การฝึกอบรม และการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและออฟไลน์
มุ่งเน้นที่กลุ่มสินค้าสมุนไพร สินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึงงานฝีมือต่างๆ

👉วิสัยทัศน์/Vision
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อสุขภาพของมวลมนุษย์ /To become part of human’s health with a lifetime happiness

👉พันธกิจ/Mission
1) สรรหาสินค้าและบริการที่เหนือกว่า เพื่อลูกค้ามี“ความสุข” สูงสุดในการเข้ามาใช้บริการ To assort among those products and serve the customers with happiness.

2) พัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ เติบโต มั่นคง ซื่อสัตย์ ทั้งชีวิตการทำงานและครอบครัว To develop employees professionalism, growth, security and loyalty of both workplace and its family.

3) สร้างความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น To be more confident, responsible and its accountability in return to the stakeholders.

4) สร้างความไว้วางใจและโปร่งใสต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน To build trust and accountability with the key partners whose mindset is to grow in business particularly.

5) ตอบแทนสังคมด้วยการเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าใช้สถานที่ค้าขายอย่างทั่วถึง To open the Pavilion Land 24 hours to all the active members in order to participate the trading between and among the members without any charge.

#พาวิลเลี่ยนเฮลท์
#pavilionhealth

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น