ฟังเพิ่มเติมเรื่อง…

สงครามโลกครั้งที่ 1 https://youtu.be/lCFQe0GwP0U

สงครามโลกครั้งที่ 2 https://youtu.be/evH9iPawSI4

สงครามเย็น https://youtu.be/2SZs7ZYIvmM

สงครามเกาหลี https://youtu.be/sk96cNWJWr4

สงครามเวียดนาม https://youtu.be/TqJ2jG6XJIM

อ้างอิง

The Chinese Revolution of 1911. (n.d.). Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State. Retrieved August 2, 2022, from https://history.state.gov/milestones/1899-1913/chinese-rev

The Chinese Revolution of 1949. (n.d.). Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State. Retrieved August 2, 2022, from https://history.state.gov/milestones/1945-1952/chinese-rev

Hsueh, H., Tai, P., & Chow, M. (2021). ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน : ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน = Taiwan is not Chinese! : a history of Taiwanese nationality. สำนักนิสิตสามย่าน.

Kuo, K. (2018, October 8). The 1911 Xinhai Revolution and birth of modern China. SupChina. Retrieved August 3, 2022, from https://supchina.com/2018/10/08/kuora-the-1911-xinhai-revolution-and-birth-of-modern-china/

Timeline: Taiwan-China relations since 1949. (2019, January 3). Al Jazeera. Retrieved August 3, 2022, from https://www.aljazeera.com/news/2019/1/3/timeline-taiwan-china-relations-since-1949

ความแตกแยกในพรรคก๊กมินตั๋ง ที่แยกสมาชิกเป็นกลุ่มซ้าย ก๊กขวา. (2021, November 12). ศิลปวัฒนธรรม. Retrieved August 2, 2022, from https://www.silpa-mag.com/history/article_51737

คำปังสุ์, น. (2008). ไต้หวัน. หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

เครือรัติกาล, ส., & มหัธโนบล, ว. (2015). ไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จันทร์ธนะกุล, ร. (2019). การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไต้หวันและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1988–2018) [E-book]. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. http://www.mis.ms.su.ac.th/MISMS01/PDF03/157_20200806_____.pdf

“ไต้หวัน” มาจากไหน? จากเกาะแหล่งประมง-โจรสลัด สู่ดินแดนอุตสาหกรรม-ประชาธิปไตย. (2022, August 3). ศิลปวัฒนธรรม. Retrieved August 3, 2022, from https://www.silpa-mag.com/history/article_48092

ธีระวิทย์, ข. (2004). วิวัฒนาการการปกครองของจีน. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บราวน์, ด. (2022, January 15). จีน-ไต้หวัน ที่มาความขัดแย้ง เปรียบกำลังรบของ 2 ชาติ. ฺBBC NEWS ไทย. Retrieved August 3, 2022, from https://www.bbc.com/thai/international-59997431

เมืองมั่น, ร. (2021, December 10). แนวทางไต้หวันต่อต้านอำนาจจีน . . .ข้อเท็จจริง | เรือรบ เมืองมั่น. กรุงเทพธุรกิจ. Retrieved August 3, 2022, from https://www.bangkokbiznews.com/columnist/columnist/976702

วงศ์สุรวัฒน์, ว. (2021). วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. พหุวัฒนธรรมกับการปฏิวัติ: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับขบวนการทางสังคมแนวพุทธ, 21(1), 238–268. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/247499

ห., เฉวียน. (2021, December 29). 29 ธันวาคม 1911 “ซุนยัดเซ็น” ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐจีน. ศิลปวัฒนธรรม. Retrieved August 2, 2022, from https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_5221

– – – – – – – – – – – – – –
ติดต่องาน : contact@pointofview.site (งานเท่านั้น)

ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409

ติดตามคลิปอื่นๆ http://www.youtube.com/c/PointofView

ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่

https://www.facebook.com/pointoofview/

tiktok @pointoofview

หรือ

IG Point_of_view_th

#PointofView

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น