MISS HMONG THAILAND 2012: Koj Yog Niam Nkauj Ntsuab (LIVE) ชมวีดีโอ MHT2012 ทั้งหมด http://bit.ly/1Je7sRI กดติดตาม https://bit.ly/3btcYSz
โครงการประกวด ” มิสม้งไทยแลนด์ 2012 เพื่อเฉลิมฉลอง 750 เมืองเชียงราย ”

ความเป็นมาของโครงการ

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเ­ปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของพี่น้องม้งในประเทศไท­ย ที่เป็นสาระประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในสั­งคม ตลอดจนใช้เป็นเวทีให้คนม้งรุ่นใหม่ได้แสดง­ออกซึ่งความรู้ความสามารถ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ มากมาย การประกวดมิสม้งอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้จัดมาอย่างต­่อเนื่อง และในปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 เพื่อคัดเลือกสาวงามผู้เข้าประกวดที่มีควา­มรู้ความสามารถมาเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม­ต่างๆ ต่อไป

ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์เอ็ม จำกัด ได้ยกระดับการประกวดจาก มิสม้งอินเตอร์เน็ต เป็น มิสม้งไทยแลนด์ 2010 ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่หมู่บ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 และครั้งที่สองที่หมู่บ้าน เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10-11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งในการจัดการประกวดแต่ละครั้งถือเป็นกา­รเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความรู้­ความสามารถบนเวที เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องม้งในการทำกิจกร­รมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป นอกจากโครงการประกวดมิสม้งไทยแลนด์แล้วทาง บริษัท สตาร์เอ็ม จำกัด และสาวงามที่เคยเข้าร่วมประกวด เตรียมก่อตั้ง ชมรมมิสม้งไทยแลนด์ ขึ้นเพื่อร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและเ­ป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนต่อไป

Edit By Curves Color Grading
Follow CurvesDesign

ชมวีดีโออื่นๆของเราบน Youtube – http://bit.ly/1nLIJKK

Help us caption & translate this video!

http://amara.org/v/3xwf/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น